Меню

Заявление за връщата или замяна на стока

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ 

 

                С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

                Артикул:……………………………………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

                Стоката е поръчана на ………………….......................... /посочва се датата на поръчката/

                Стоката е получена на …………………........................ /посочва се датата на доставката/

                Стоката е поръчана от……………………………………………………………………………………/три имена на потребителя/

                гр./с…………………………………………................................/адрес на потребителя/

                Е-mail и телефон за връзка:.....................................................................................................

                Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

                Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

                /заградете избора/

                1. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

                2. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

                3. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата. 

                4. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по банков път:

 

IBAN:………………………………………………………………………………………………...............................

 

BIC:…………………………………………………………………………………………………...............................

 

Три имена:........................................................................................................................

 

Име на банката:...............................................................................................................

 

 

                Прилагам следните документи:

1.        Касова бележка, фактура или друг документ удостоверяващ покупата;

2.       Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.       Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 

 

                ……………….……………………………. ..../Дата/

 

                ........................................................................../Подпис на потребителя/